Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 136 “СЛАВИЯ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19