Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

Екип

 
 
Директор - Стефка Илиева
 
 
Група „Иглика“
 • Сълзица Димитрова- старши учител
 • Станислава Мънчева - учител
 • Грета Йорданова - помощник-възпитател
Група „Камбанка“
 • Миглена Боюклиева -старши учител
 • Лора Яворова- учител
 • Дора Трендафилова - помощник-възпитател
Група „Сълзица“
 • Сузана Иванова - учител
 • Силвия Кънева-старши учител
 • Даниела Матева - помощник-възпитател
Група „Незабравка“
 • Петранка Кръстева - старши учител
 • Яна Григорава -учител
 • Мария Маркова - помощник-възпитател
Група „Зеленика“
 • Светослава Иванова- старши учител
 • Цветелина Борисова- учител
 • Цветанка Милева- помощник-възпитател
Група „Детелина“
 • Елена Христова- учител
 • Магдалена Контилова - учител
 • Венеция Маринова - помощник-възпитател
Група "Калина"
 • Ася Петрова-старши учител
 • Силвия Тодорова-старши учител
 • Сема Ибрям-помощник-възпитател
Група "Здравец"
 • Лиляна Григорова-старши учител
 • Каролина Райкова-учител
 • Стефанка Маринова-помощник-възпитател

 

 

 
 
Яна Цветанова -учител по музика
 
 
Дейността на ДГ №136 я обезпечават още:
 • Румяна Иванова - ЗАС
 • Галина Попова - Счетоводител
 • Мая Илиева - Готвач
 • Елизабета Христова - Помощник-готвач
 • Анета Тодорова - Перач
 • Дора Трендафилова - Чистач
 • Георги Георгиев- Ремонт и поддръжка