Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

Екип

 
 
Директор - Стефка Илиева
 
 
Група „Калина“
 • Ася Петрова - старши учител
 • Яна Спасова - учител
 • Сема Ибрям - помощник-възпитател
Група „Иглика“
 •                               - учител
 • Валентина Петрова- старши учител
 • Елеонора Първанова - помощник-възпитател
Група „Камбанка“
 • Маргарита Петрова - старши учител
 • Правда Генова-старши учител
 • Снежана Илиева - помощник-възпитател
Група „Сълзица“
 • Ружа Вътева - старши учител
 • Лилия Маркова -старши учител
 • Анета Василева - помощник-възпитател
Група „Незабравка“
 • Пепи Кръстева - старши учител
 • Силвия Кънева - учител
 • Косенка Иванова - помощник-възпитател
Група „Зеленика“
 • Даниела Матеева - учител
 • Светослава Иванова - учител
 • Красимира Филипова - помощник-възпитател
 
 
Яна Цветанова -учител по музика
 
 
Дейността на ДГ №136 я обезпечават още:
 • Румяна Иванова - ЗАС
 • Галина Попова - Счетоводител
 • Мая Илиева - Готвач
 • Елизабета Христова - Помощник-готвач
 • Анета Тодорова - Перач
 • Даниела Матева - Чистач
 • Васил Стаменов - Ремонт и поддръжка