Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

За нас

За нас ДГ „СЛАВИЯ” е: 
 
С – силни и смели, търсещи, знаещи, можещи, обичани Вашите-наши деца. 
 
Л – любов, приемане, чувствителност към проблемите на детето, доверие и обич. Подкрепа и уважение на децата. Ясно изразени изисквания и норми, задаване на ясни правила и тяхното усвояване. Изразяване на чувства по отношение на дадена ситуация. 
 
А – авторитет, знаене и можене на целия екип, с който работим , авторитет , натрупан през годините, с топлина и разбиране на детската душа. Авторитет на учители и служители, помогнали на всяко дете от безспорен лидер в семейството да утвърди своята индивидуалност в колектив от връстници. 
 
В - вяра, че когато сме единни, резултатите ще са по-добри.Взаимодействие и сътрудничество.Родител-учител-дете: всяка една от тези три страни трябва да е на мястото си, за да се изгради една личност. 
 
И - интелигентност, радост и удовлетворение от срещата на децата с интересното , с постиженията на прогреса , с авангардното , с експеримента и откривателството на света. 
 
Я - ясна представа за това какво се очаква от нас, рационални и полезни  неща , емоционални и духовни територии. 
 
Основна цел е децата , посещаващи детската градина,  да се радват и да преживяват щастливо всеки миг от детството си.Да мислят, откриват и решават, да бъдат творци с богато въображение. Да растат със самочувствие, че са значими, обичани и ценени. Създадени са пълноценни условия за социализация на децата и постигане на високо равнище в подготовката им за училище. Стремежът на всички е да се създаде нагласа у децата за учене през целия  живот.