Facebook

ДГ 136 Славия

Детска градина в град София

 

 Уважаеми родители,

Имате възможност да  плащате таксите за детска градина чрез ePay.bg  или с платежно нареджане. Необходимо е да направите регистрация в roditel.eu, там ще виждате  дължимата сумата, има бутон за плащане чрез  ePay  и  IBAN на Детска градина №136.Таксите за м. март ще се начислят след изтичане на месеца.

С уважение,

ДГ № 136

 

Уважаеми родители,

В тази извънредна ситуация да си пожелаем да преминем през това изпитание здрави и да продължим с нов опит напред.

В стандарта за предучилищно образование, не е предвидена дистанционна форма на организация на педагогическото взаимодействие.

Всички издателства са дали свободен и безплатен достъп до своите електронни образователни ресурси: „Клет“, „Изкуства“, „Просвета“,  „Бит и техника“, „Слово“, „Уча се“-безплатен достъп до 29.03-/ДГ №136 разполага с едногодишен безплатен достъп/.

Времето, прекарано с децата у дома е възможност да общувате, да играете, да затвърдявате у тях здравно-хигиенни навици, да изграждате навици за самообслужване, да ги учите да помагат в домакинството, да се трудят! Забавлявайте се заедно, наслаждавайте се на тяхната компания и се грижете да не им липсват игри и развлечения! Ако желаете, споделяйте в затворените групи идеи, игри, материали, на някой може да е от помощ.

ВАЖНО!!!
Поради въведеното извънредно положение в страната, срокът за плащане на дължимите месечни такси ще се удължава /към момента няма неплатени такси в ДГ 136/.Не е необходимо родителите да идват на място в ДГ 136. Ще бъдат създадени условия за плащане по банков път.Всички родители своевременно ще получатинформация за размера на таксите и указания за начините на плащане.

Пожелаваме на всички разум, търпение, разбиране и сили да се справим с това предизвикателство!

Желаем Ви здраве!

С уважение,

ДГ №136 „Славия“

 
 
ЦДГ №136 "Славия" е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната им социализация. 
 
Съчетанието на 50-годишна традиция и новаторство изгражда познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на децата, приобщаване към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия. 
 
Разположена в парка пред стадион "Славия" градината разполага с 8 дка озеленен двор и обособени детски площадки. Разнообразна растителна среда благоприятства екологичното и физическото възпитание на децата. 
 
Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип, е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката за училище. 
 
Заедно можем да защитим правото на децата ви за щастливо детство и успешен старт.